Bildiri Gönderimi

POSTER BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

1        Bildiriler online olarak  adresinden POSTER Bildiri olarak toplanmaktadır. E-posta ya da elden teslim yoluyla gelen bildiriler kabul edilmeyecektir.

2        Bildiri yazımı 250 kelime ile sınırlandırılmıştır.

3        Bildiri dili Türkçe veya İngilizce’dir.

4        Bildiri (poster) sunacak yazar bildiride belirtilmelidir.

5        Bildiriler aşağıda belirtilen ana konulara göre hazırlanmalıdır.

6        Bildiri özeti başlığında, pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.

7        İki adet tablo ve bir adet grafik eklenebilir.

8        Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.

9        İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel (jenerik) isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.

10    Yapılan göndermeler bildiri özetinin sonunda dipnot olarak değil metin içerisinde alıntı olarak gösterilmelidir.

11    Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, bildiri sahiplerinden en az bir kişinin kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.

12    Bilimsel Komite değerlendirmesi sonuçları, “Bildiri Kabul” veya “Bildiri Red” mektupları olarak e-posta adresinize gönderilecektir.

13    Posterler 70 X 90 cm boyutlarında hazırlanarak kongre merkezinde ayrılmış olan poster alanına asılmalıdır. Posterlerin asılması için gerekli malzemeler organizasyon komitesi tarafından sağlanacaktır. Posterlerin tümü kongre süresince poster alanında asılı kalacaktır.

14    Bildiri gönderimi ile ilgili her türlü sorunuz için aybike.karacag@serenas.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

 

POSTER BİLDİRİ GÖNDERİMİ ANA KONU BAŞLIKLARI

Klinik Araştırma Merkezleri

Klinik Araştırma Eğitimi

Klinik Araştırmada Advers Olaylar veya Farmakovijilans

Klinik Araştırmacı

Klinik Araştırma Yardımcıları

Klinik Araştırma Hemşireliği

Klinik Araştırmada Lojistik

Klinik Araştırma Süreçleri (sorunlar vb.)

Klinik Araştırmalarda Şeffaflık

Olgu Rapor Formu

Dökümantasyon

Etik Kurullar

Biyolojik Ürünler ve Biyobenzerler

Yasal Mevzuat

Klinik Araştırma İstatistikleri

Diğer

 

SON TESLİM TARİHİ

Son bildiri özeti gönderme tarihi 29 Eylül 2017’dir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Yapılmış olan bildiri başvuruları geri çekilmeyecektir.

 

GERİ BİLDİRİM

Bildirilerin kabul edilip edilmediği ile ilgili bildirim 11 Ekim  2017 tarihinden itibaren yapılacaktır. E-posta yoluyla ön kabul/red bildirimleri gönderilecektir; bu nedenle, e-posta adreslerinize 11 Ekim  2017 tarihine kadar yazılı bir bildirim almadıysanız, lütfen SERENAS Turizm ile temas kurunuz.

 

Serenas Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon A.Ş.

Mail: aybike.karacag@serenas.com.tr

Telefon :+90 (312) 440 50 11