Program – 24 Kasım 2017, Cuma

08:00-09:00

KAYIT

09:00-09:15

ILIŞ
Prof. Dr. İsmail Hakkı AYHAN, Klinik Araştırmalar Derneği
Dr. Hakkı GÜRSÖZ, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı (teyid edilecek)
Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTEMUR, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı

09:15-10:30

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA TÜRKİYE’DE SON GELİŞMELER
Oturum Başkanı: Recep USLU, TİTCK Başkan Yardımcısı

TİTCK Açısından İlaç Klinik Araştırmaları
Dr. Ecz. Nihan Burul BOZKURT, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Dairesi

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalarında Son Güncellemeler
Dr. Asım HOCAOĞLU, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz, Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırma Dairesi

Kozmetik Ürünlerde Klinik Araştırmalar Yönetmeliği
Kim. Yücel DENER, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünler Dairesi

10:30-11:00

Kahve Arası

11:00-12:15

DÜNYA’DA BAŞARILI KLİNİK ARAŞTIRMA ORGANİZASYON ÖRNEKLERİ
Oturum Başkanı: Dr. Mete HÜSEMOĞLU, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği

How South Korea managed to be within top 10 countries in Clinical Research Arena through KoNECT (The Korea National Enterprise for Clinical Trials)?
Dr. Deborah CHEE, President of KoNECT, Güney Kore

Klinik Araştırmalarda Güney Kore Modeli
Betül Erdoğan SARILICAN, MSD İlaçları Türkiye, Ortadoğu ve Mısır Klinik Operasyonlar

The UK as a Clinical Research Destination
Divya Chadra MANEK, NIHR Clinical Research Network, İngiltere

12:15-13:45

Öğle Yemeği

13:45-15:00

ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI’NDA KLİNİK ARAŞTIRMALARIN YERİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emin KANSU, Türkiye Bilimler Akademisi

Klinik Araştırmaların Sağlık Endüstrileri Yapısal Dönüşüm Programı’ndaki Yeri
Dr. Ecz. İnci SOMUNCUOĞLU, TİTCK Klinik Araştırmalar Dairesi Uygunluk Birimi

TÜBİTAK Klinik Araştırma Destekleri
Prof.Dr. Sevim AYDIN, TÜBİTAK ARDEP

TÜSEB Açısından Türkiye’de Klinik Araştırmalar
Prof. Dr. İlhan SATMAN, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

15:00-15:30

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Açısından Klinik Araştırmalara Bakış
Doç.Dr. Zeliha Koçak TUFAN, Yükseköğretim Kurulu

15:30-16:00

Kahve Arası

16:00-16:30

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU’NUN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA DENETİME BAKIŞI
Fatih TAN, TİTCK Kurum Başkan Yardımcısı
Muhammet Merve, TİTCK Sağlık Denetçisi 
Serkan ÖZTÜRK TİTCK İKU/İLU (GCP/GLP) Denetim Birim Sorumlusu

16:30-17:00

TİCARİ OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR
Prof. Dr. Yağız ÜRESİN, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı

17:00-17:30

KLİNİSYENE KARŞI İSTATİSTİKÇİ
Prof.Dr. Mutlu HAYRAN, Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
Prof.Dr. Hamdi AKAN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Klinik Araştırmalar Birimi

17:30-18:00

Klinik Araştırmalar Derneği POSTER ÖDÜLLERİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Meral TUNCER, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Seçici Kurul Üyeleri:
Prof.Dr. Semra ŞARDAŞ, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı
Prof.Dr. Şule OKTAY, KAPPA Eğitim Danışmanlık Araştırma
Dr. Emel TETİK, Sanofi İlaçları Türkiye ve Ortadoğu Klinik Araştırmalar

18:00

KOKTEYL