Değerli Katılımcılar,

Türkiye’de Klinik Araştırmaların geçmişi ile bugünü karşılaştırmak için 3. kez düzenleyeceğimiz kongremiz bir mihenk taşı görevi görmektedir. 1. Ulusal Kongrenin heyecanı, katılım konusundaki endişeler, ele alınan konuların içeriklerinin tartışılması  ve ardından keyifle paylaştığımız başarılı bir kongrenin üzerinden geçen süre içerisinde klinik araştırmalarda çok mesafe kaydettiğimize inanıyoruz. Bu sürede özellikle Ar-Ge’nin desteklenmesinin ulusal bir politika haline gelmesi ve buna paralel olarak ilaç geliştirilmesi çabalarının önemli bir ivme kazanması, tıbbi cihaz çalışmalarının belirli bir düzene girmesi, bitkisel ürünler ve kozmetiklerde klinik araştırmaların yapılandırılmaya başlanması,eylem planlarına klinik araştırmaların geliştirilmesinin bir başlık olarak girmesi ve TÜBİTAK’ın klinik araştırma desteğine karar vermesi gibi çok önemli değişmeler gördük. Buna paralel olarak ülkemizde klinik araştırma yapan araştırmacı ve merkezlerin artması ve bu konuda otorite ile destekleyici ve araştırmacıların daha yakın bir işbirliğine girebileceği bir ortamın doğması 3. Ulusal Kongre’ye daha olgun bir bakışla bakmamıza ve daha güvenli olmamıza yok açan temel sebepler.  

Şüphesiz ki, klinik araştırmalar ile ilgili sorunların hepsi çözülmüş değil. Klinik araştırmaların halen Ar-Ge kabul edilmemesi, sigorta ve bütçe sorunları, araştırmacı ödemeleri, etik kurulların ve merkezlerin standardize olmaması, SGK’nın araştırma destekleyici politikalarındaki sorunlar, araştırmacıların kendi planladığı çalışmalara destekleyici bulamaması, araştırma merkezlerindeki saha koordinatörü, çalışma hemşiresi gibi destek elemanların kurumsallaşmaması, medyanın bakış açısındaki çarpıklıklar ve diğer bazı sorunlar çözülmek üzere beklemekte. Bu kongrede de hem bu sorunlar üzerinde konuşmak hem de klinik araştırmaların geleceğine bakmak için önemli fırsatlar bulacağız ve birlikte bu konuları tartışma şansı bulacağız. Tüm tarafları birlikte bu konuları tartışmak üzere 24 – 25 Kasım tarihlerinde İstanbul’a bekliyoruz.

Klinik Araştırmalar Derneği

Koşulsuz Eğitim Desteğiyle